Spletna Trgovina

Vavčer za pripravo digitalne strategije

PRECIZ

Ker smo uvrščeni v katalog strokovnjakov za pripravo digitalne strategije na portalu DIH, vam omogočamo, da lahko pridobite subvencijo v višini do 10.000 EUR, v kolikor se odločite za digitalizacijo ali digitalno transformacijo svojega podjetja z nami. Nudimo vam namensko digitalizacijo, ali celotno digitalno transformacijo na ključ, ki zajema:

  • Priprava projekta za pridobitev vavčerja
  • Ocena stanja na področju digitalizacije
  • Priprava načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetij
  • Priprava strategije podjetja za digitalno transformacijo
  • Izkušnja kupca (Customer Experience)
  • Podatkovna strategija
  • Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja
  • Digitalni poslovni modeli, produkti, storitve in proizvodnja
  • Kibernetska varnost
  • Industrija 4.0

VAVČER:

Vavčer za pripravo digitalne strategije podjetjem omogoča, da za digitalizacijo svojega poslovanja pridobijo nepovratna sredstva in tako lažje vstopijo v digitalno dobo poslovnja. Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij. Razpisna in pozivna dokumentacija sta na voljo tukaj.

ROKI ZA ODDAJO VLOG

Vlogo je potrebno oddati do 31.3.2023 oziroma do porabe sredstev. 31.3.2023 je skrajni rok za oddajo vloge, 30.9.2023 pa je skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo sredstev. Projekt mora bit namreč zaključen v roku 6 mesecev.

VIŠINA SUBVENCIJE:

1.000€ – 10.000€

ZAKAJ POTREBUJEM DIGITALNO STRATEGIJO?

Podjetja potrebujejo digitalno strategijo, da bodo lahko premišljeno pristopila k digitalni preobrazbi in dosegla zastavljene cilje ter ostala konkurenčna.

Digitalna strategija je pomemben sestavni del poslovne strategije in predstavlja njeno dopolnitev za vzpostavitev digitalne zmogljivosti v podjetjih za vzpostavitev ali dvig konkurenčne prednosti v digitalni ekonomiji. Elementi, ki jih je potrebno upoštevati pri opredelitvi digitalne strategije so opredeljeni v pogojih izdelave digitalne strategije, razlage nekaterih najpogosteje uporabljenih izrazov so navedeni v terminološkem kotičku.

Priprava ustrezne digitalne strategije je pomembna tudi za mala in srednje velika podjetja. Digitalno strategijo se prilagodi potrebam, ciljem, usmeritvam in realnim zmogljivostim podjetij.

Za več informacij nas kontaktirajte, z veseljem vam bomo svetovali.