Spletna Trgovina

PTS© – Preciz Truck Software

Izjemno enostavna in intuitivna namizna aplikacija, ki poenostavi ter pohitri vhodno/izhodna tehtanja pri mostnih tehtnicah oz. tehtalnih sistemih za tehtanje vozil.

Aplikacija prikazuje vse podatke iz tehtnice in ponuja enostaven in pregleden uporabniški vmesnik na katerega se uporabniki zlahka privadijo že po prvi uporabi. PTS ima tri različne podatkovne baze za shranjevanje podjetij, materialov in vozil. Za vsako podatkovno tabelo je vključena avtomatska statistična funkcija, ki prikazuje št. vhodnih tehtanj ter seštevek le-teh, št. izhodnih tehtanj ter seštevek ter razliko med seštevkom vhodnih in izhodnih tehtanj za vse tri vrste podatkovnih baz.

V osnovi so ponujene tri podatkovne baze:

Baza podjetij, ki omogoča vnos:

 • naziv podjetja
 • naslov podjetja
 • mesto podjetja
 • tip: dobavitelj/stranka
 • ter dodelitev vozil in materialov

Baza materialov, omogoča vnos:

 • naziva materiala
 • šifre materiala
 • opis materiala

Baza vozil, omogoča vnos:

 • registrske številke vozila
 • opis vozila
 • voznika vozila
 • tare vozila
 • največja dovoljene mase vozila

Pri vsakem podjetju, materialu in vozilu imamo vedno možnost vpogleda po št. vhodnih tehtanj, skupne mase vhodnih tehtanj, št. izhodnih tehtanj, skupna masa izhodnih tehtanj ter razlike med vhodnimi in izhodnimi tehtanji. 

Na voljo je tudi pregled vseh zaključenih tehtanj po kriterijih (podjetje, material, vozilo) z možnostjo datumske omejitve.

Dostop do programske opreme je omejen z uporabniškimi imeni in gesli. Na ta način tudi spremljamo kdo je opravljal katera tehtanja.

Podprti načini povezave tehtnice so:

 • serijski vmesnik – RS232, RS485, USB, Bluetooth
 • TCP/IP protokol preko Ethernet vmesnika ali WI-FI povezave

Omogočeno je lastno definiranje protokola, po katerem se iz pridobljenega niza, ki ga pošlje tehnica, pridobijo podatki o tehtanju. To omogoča pridobivanje podatkov od tehnic, ne glede na proizvajalca oziroma model tehtnice kar pomeni, da ob menjavi tehtnice ne bo potrebno menjati tudi programa temveč samo spremenimo nastavitve protokola tehtnice ter delamo naprej z isto programsko opremo. S tem se izognemo izgubi tehtanj ali migraciji podatkov in ponovnemu uvajanju operaterjev za delo z novim programom. Enako velja tudi v primeru ko želite obstoječo programsko opremo zamenjati s programom PTS.

Licenca je vezana na vaš računalnik. V primeru zamenjave tehtnice z novo oz. drugo je potrebna zgolj zamenjava protokola!

Aplikacija omogoča dvosmerno komunikacijo s tehnico, tako, da od nje sprejema podatke in omogoča tudi pošiljanje ukazov tehnici. Na voljo imamo možnost definirati štiri ukaze, ki jih lahko pošiljamo. Za vsak ukaz se lahko določi tudi hitra tipka, preko katere pošljemo ukaz tehnici.

Program nudi možnost izbire CSV datoteke v katero se avtomatsko zaključena tehtanja.

Aplikacija podpira tiskanje izbranih tehtalnih listkov kot tudi avtomatko tiskanje tehtalnega lista ob zaključitvi tehtanja. Nastavimo lahko privzeti tiskalnik in obliko tehtalnega lista A4, A5 ali A4 – z dvema tehtalnima listoma na eni strani. Pri tem lahko obliko tehtalnega lista prilagodimo lastnim potrebam. Določimo lahko logotip in izgled glave ter noge tehtalnega lista.

Preciz Truck Software omogoča pošiljanje tehtalnih listov po e-pošti ob zaključitvi vsakega tehtanja. Omogočen je vnos SMTP nastavitev za pošiljanje e-pošte ter prejemnikov katerim se tehtalni listi pošiljajo.

Brezplačna instantna TeamViewer podpora – ponujamo brezplačno podporo pri namestitvi in nastavitvi aplikacije za delovanje s tehtnico.

Programsko opremo samostojno razvijamo v podjetju PRECIZ, tako, da lahko implementirami tudi funkcije in module, ki jih v osnovi ne nudi. Prav tako nudimo integracijo v poslovne sisteme oz. ERP sisteme s čimer tudi avtomatiziramo fakturiranje, vodenje zalog in podobno.