Spletna Trgovina

SOTER – srebrno priznanje za digitalizacijo podjetja Serioplast SL

Podjetje Preciz se je pridružilo elitnemu krogu inženirskih dosežkov, saj smo nedavno prejeli srebrno priznanje Gospodarske zbornice za svojo inovativno IT programsko rešitev Soter in uspešno digitalno transformacijo po meri, podjetja Serioplast SL. To priznanje je potrditev našega truda pri uvajanju naprednih tehnoloških rešitev in ustvarjanju konkurenčne prednosti na trgu, ter zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetij in omogočanju zelenega prehoda.

Serioplast SL - slovenska tovarna korporacije Serioplast

Serioplast je italijanska korporacija s 33 tovarnami v 16 državah po vsem svetu, ki z nekaj več kot 2000 zaposlenimi ustvari preko 400 miljonov evrov letnega prometa.

V Oktobru, leta 2021 smo začeli pilotni projekt digitalne transformacije v slovenski tovarni Serioplast SL s sistemom Soter, ki so ga izbrali, ker je modularne zasnove in zato popolnoma prilagodljiv, predvsem pa zato, ker dejansko ponuja napredne rešitve s področja digitalizacije. Ta projekt je osnova za vzpostavitev unikatnega sistema, ki se bo uporabljal v celotni mreži tovarn podjetja Seriplast po svetu.

Njihova zahteva je bila, da se digitalizira celoten delovni proces od vhoda materiala do izdobave končnih izdelkov naročnikom. Iskali so napreden in fleksibilen sistem, ki se bo prilagodil njihovemu delovnemu procesu, ne tog sistem, kateremu se bodo morali prilagajat sami.

Začelo se je z uvozom naprav, inventarja in osnovnih sredstev v sistem, katera so se opremila z QR kodami, ki omogočajo hiter in enostaven dostop do vseh informacij ter podatkov naprave, kakor tudi upravljanje z njo. Tako smo dobili živ sistem z realnimi podatki, ki so postali dostopni v realnem času. Na osnovi tega se je začela sistematska digitalizacija posameznih področij in delovnih procesov, in sicer:

SOTER - prikaz dinamičnih nadzornih plošč na pametnih televizorjih s kazalniki uspešnosti KPI
  • Povezava in vzpostavitev komunikacije s sistemom SAP, uvoz in izvoz delovnih nalogov
  • Digitalizacija proizvodnega procesa z izvajanjem delovnih nalogov preko mobilnih telefonov in samodejnega zajema različnih podatkov proizvodnih procesov v realnem času.
  • Digitalizacija in optimizacija kontrole kakovosti
  • Diagram podjetja, za lažji pregled nad napravami in procesi
  • Vzpostavitev digitalnega dokumentnega sistema z dinamičnimi obrazci, ki se lahko poljubno generirajo
  • Dinamične nadzorne plošče, ki si jih lahko sistemski uporabniki poljubno definirajo in se lahko prikazujejo na pametnih telefonih, računalnikih in pametnih tv-jih
  • Izračun KPI(ključnih indikatorjev uspešnosti) in projekcija rezultatov preko nadzornih plošč na zaslone v proizvodnji
  • Vzdrževanje, kurativno in preventivno vzdrževanje, opravila in obvestila
  • KANBAN – avtomatizacija dobave materiala iz skladišč s samodejnim naročanjem
  • Človeški viri: Organigram zaposlenih, inventar zaposlenih(prevzemi in vračila), matrika kompetenc

S programsko rešitvijo Soter je podjetje Serioplast SL uspešno digitaliziralo celotno poslovanje po standardu industrije 4.0. S pomočjo tehnologije in digitalnih orodij smo preoblikovali, optimizirali in nadgradili ključne procese, avtomatizirali rutinske naloge ter omogočili boljše sodelovanje in komunikacijo med oddelki. Digitalizacija je prinesla večjo učinkovitost, zmanjšanje stroškov in skupni prihranek, ki znaša 4% letnega prometa. Rezultat je tudi 100% brezpapirno poslovanje, ki pripomore k ohranjanju okolja, definira zeleni prehod in drastično zmanjšuje ogljični odtis podjetja.

Tukaj gre velika zahvala podjetju Serioplast SL, saj so s svojo zagnano ekipo zelo hitro in uspešno implementirali naše digitalne rešitve, ki so jih skozi številne zahtevne projekte soustvarjali z nami.

Gospodarska zbornica je pohvalila obe podjetji za njihovo predanost in inovativnost ter s podeljenim priznanjem potrdila, da programska rešitev Soter in digitalizacija podjetja prispevata k razvoju gospodarstva in izboljšanju konkurenčnosti. To priznanje je tudi spodbuda, da nadaljujemo z inovativnimi pristopi in sledimo najnovejšim tehnološkim trendom.

Vodstvo obeh podjetij je izrazilo svoje zadovoljstvo ob prejemu srebrnega priznanja Gospodarske zbornice. Izpostavili so, da je ta dosežek rezultat dolgotrajnega truda, strateškega načrtovanja in sodelovanja celotnega tima obeh podjetij. Zavezujemo se, da bomo nadaljevali svojo misijo razvijanja inovativnih rešitev ter digitalne transformacije, ki bodo prispevale k trajnostni rasti podjetja in pozitivnemu vplivu na družbo.

S prejetjem priznanja se uvrščamo med najboljše inovatorje in vodilna podjetja na področju IT rešitev in digitalizacije. Naj bo ta dosežek tudi navdih drugim podjetjem, ki si prizadevajo za trajnostno rast in konkurenčnost v digitalni dobi.