Spletna Trgovina

Kalibracija

KAJ JE KALIBRACIJA?

Kalibracija ali umerjanje je niz operacij za ugotavljanje povezave med vrednostmi, ki jih kaže merilni instrument ali merilni sistem, oziroma vrednostmi, ki jih predstavlja opredmetena mera ali referenčni material, in pripadajočimi vrednostmi, realiziranimi z etaloni. Torej postopek, s katerim pod točno določenimi pogoji določimo točnost delovanja merila, rezultat pa je podan v obliki odstopanja merila od referenčne vrednosti, s pripadajočo merilno negotovostjo. Pri izvedbi se kot referenčne vrednosti uporabljajo etaloni, ki imajo zagotovljeno sledljivost. Preciz je v sklopu podjetja AD Lab akreditiran kalibracijski laboratorij (SA št. LK-014) po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 s strani Slovenske akreditacije (akreditacijska listinapriloga k akreditacijski listini).

ZAKAJ KALIBRIRATI?

Pravilno delovanje meril zmanjša možnost za nastanek napak pri meritvah, ki lahko vodijo do lažnih rezultatov ali neustreznosti izdelkov, kar lahko povzroči škodo podjetju. Po drugi strani pa so zanesljivi rezultati meritev osnova za kakovost in varnost. Z rednimi kalibracijami se zagotavlja ustreznost delovanja merilne opreme v skladu s predpisanimi specifikacijami. Tako se zagotovi najvišji standard kakovosti sistema, v katerem se merilo uporablja. Kalibrirana merilna oprema pa je ključnega pomena tudi za pridobitev večine ISO standardov. 

KDAJ KALIBRIRATI?

Periodo kalibracije določite sami, glede na priporočila proizvajalca in kriterije delovnih postopkov, v katerih se merilo uporablja. Strošek kalibracije je zanemarljiv v primerjavi z izgubo, ki jo lahko povzroči neustrezno delovanje merilne opreme. Zato priporočamo, da merilni instrument redno kalibrirate, saj le tako zagotovite, da bodo odstopanja pri meritvah vedno znotraj dovoljenih tolerančnih vrednosti.

KAJ KALIBRIRAMO?

Podjetje Preciz d.o.o. je v sklopu podjetja AD Lab usposobljeno za izvajanje kalibracij naslednjih vrst meril :

– neavtomatske tehtnice vseh vrst (analitske tehtnice, precizne tehtnice, industrijske tehtnice, tehtnice za tehtanje vozil, itn.) v območju od 20 mg do 100.000 kg

– uteži (toč. raz.:F2, M1, M2) z nazivnimi masami od 100 mg do 20 kg

Akreditiran certifikat o kalibraciji

Certifikat o kalibraciji, ki ga izdamo na osnovi pridobljene akreditacije, vsebuje logotip akreditacijskega organa in logotip podjetja AD Lab. Poleg merilnih rezultatov vsebuje še navedbo merilne negotovosti in kratek opis uporabljenega kalibracijskega postopka. Sledljivost podanih merilnih rezultatov preverja akreditacijski organ vsaj enkrat letno ob ocenjevalnih in nadzornih obiskih. Naše merilne zmogljivosti preverjamo tudi z udeležbo v mednarodnih primerjalnih analizah. Kalibriran merilni instrument opremimo z nalepko, ki vsebuje referenčno številko in datum izvedbe kalibracije.

Brezplačno obveščanje o preteku veljavnosti certifikata o kalibraciji

Sproti in brezplačno vas obvestimo o poteku veljavnost certifikata o kalibraciji za vaš merilni instrument, v skladu s priporočili proizvajalca ali dolgoletnimi izkušnjami našega laboratorija kot izvajalca kalibracij. Če nas obvestite o rekalibracijskih intervalih, ki ste jih določili z vašimi internimi dokumenti, bomo rekalibracijske intervale prilagodili vašim zahtevam. Obvestila prejmete po pošti v zadnjem tednu pred mesecem, ko je potrebno vašo merilno opremo znova kalibrirati.